vodotermika-logo

Postavljanje hidrotehničkih i termotehničkih instalacija

Reference - izvedeni objekti od 1998 - 2005

 

Objekti izvedeni do 2002 godine

01. 1998. – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu "BLOK 4" na Novom Beogradu. Naručilac: "ENJUB" D.O.O. Beograd
02. 1998. – Izrada instalacija centralnog grejanja i kotlarnice u upravnoj zgradi i proizvodnim pogonima fabrike "CEMENTNI PROIZVODI " u Vlasotincu, ukupne površine: 1.200 m². Naručilac: "CEMENTNI PROIZVODI " D.O.O. Vlasotince.
03. 2001. – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na Lameli 4 poslovno-stambenog centra "RAKOVICA" u Beogradu, ukupne površine: 2.243 m², broj stanova: 36 i broj lokala: 18. Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd.
04. 2002. – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na Lameli 6a poslovno-stambenog centra "RAKOVICA" u Beogradu. Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd.
05. 2002. – Izvođenje radova na izradi instalacija razvoda vazduha u novom proizvodnom pogonu preduzeća IGM "OPEKA" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: IGM "OPEKA" A.D. Smed. Palanka.
06. 2002. – Izvođenje radova na izradi hidrantske mreže u proizvodnim pogonima preduzeća IGM "OPEKA" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: IGM "OPEKA" A.D. Smed. Palanka.

Objekti izvedeni u 2003 godini

07. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije Lamele L6b, L6c i L5 na SPC "RAKOVICA" u Beogradu . Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd
08. Izvođenje odvodnjavanja sa platoa (Lamele L6b, L6c i L5) na objektu SPC "RAKOVICA" u Beogradu . Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd.
09. Izvođenje radova na instalacijama drenažne i kišne kanalizacije u preduzeću IGM "OPEKA" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: IGM "OPEKA" A.D. Smed. Palanka.

Objekti izvedeni u 2004 godini

10. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na rekonstrukciji O.Š. "MOMČILO ŽIVOJINOVIĆ" u Mladenovcu. Naručilac: GTP "TREŠNJA" Beograd.
11. Izvođenje pripremnih radova za izgradnju objekta "TRGOVINSKO POSLOVNI OBJEKAT" u bloku 70 objekat B na Novom Beogradu. Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd.
12. Izvođenje naknadnih radova instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu SPC "RAKOVICA" u Beogradu Lamela L5, ukupne površine: 3.813 m², broj stanova: 49 i broj lokala: 35. Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd.
13. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu TPS CENTAR "NAMA" u Smederevskoj Palanci, ukupne površine: 3.500 m², broj stanova: 18 i broj lokala: 24. Naručilac: "IP-NEIMAR-CO" D.O.O. Beograd (pogledaj galejeriju).
14. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu "GERONTOLOŠKA USTANOVA" u Mladenovcu. Naručilac: "JUGOGRADNJA" D.O.O. Zemun, Beograd.

Objekti izvedeni u 2005 godini

15. Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće grejne instalacije i grejnih tela proizvodnih objekata "F" i "G" preduzeća "GOŠA ZAŠTITNA SOLKO" U Smederevskoj Palanci. Naručilac: "GOŠA ZAŠTITNA SOLKO" D.O.O. Smed. Palanka.
16. Izvođenje radova na izradi i montaži vazdušnih kanala, nosača cevi, obujmica, penjalica, platformi, poklopaca za šahte, revizione otvore, hidrante i kolektore u proizvodnim halama preduzeća "GOŠA ZAŠTITNA SOLKO" U Smederevskoj Palanci. Naručilac: "GOŠA ZAŠTITNA SOLKO" D.O.O. Smed. Palanka.
17. Izvođenje radova na sanaciji dela toplovoda OPŠTE BOLNICE "STEFAN VISOKI" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: OPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI" Smed. Palanka.
18. Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na autobuskoj stanici u Smederevskoj Palanci. Naručilac: SP "LASTA" A.D. Beograd.
19. Izvođenje radova hidrantske mreže na objektu O.Š. "MIHAJLO PETROVIĆ ALAS" u Beogradu. Naručilac: Biro za inženjering "INGRAD" Mladenovac.
20. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " krilo A i krilo C u Beogradu. Naručilac: GTP "TREŠNJA" Beograd.