vodotermika-logo

Hidrotehničke instalacije i građevinsko-zanatski radovi

Reference - izvedeni objekti od 1998 - 2005


Objekti izvedeni do 2002 godine

01. 1998. – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu BLOK 4 na Novom Beogradu.Naručilac: ENJUB D.O.O.Beograd

02. 1998. – Izrada instalacija centralnog grejanja i kotlarnice u upravnoj zgradi i proizvodnim pogonima fabrike CEMENTNI PROIZVODI u Vlasotincu, ukupne površine: 1.200 m². Naručilac: CEMENTNI PROIZVODI D.O.O. Vlasotince.

03. 2001. – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na Lameli 4 poslovno-stambenog centra RAKOVICA u Beogradu, ukupne površine: 2.243 m², broj stanova: 36 i broj lokala: 18. Naručilac: ENJUB A.D.Beograd.

04. 2002. – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na Lameli 6a poslovno-stambenog centra RAKOVICA u Beogradu. Naručilac: ENJUB A.D.Beograd.

05. 2002. – Izvođenje radova na izradi instalacija razvoda vazduha u novom proizvodnom pogonupreduzećaIGM OPEKAu Smederevskoj Palanci. Naručilac:IGM OPEKA A.D. Smed. Palanka.

06. 2002. – Izvođenje radova na izradi hidrantske mreže u proizvodnim pogonima preduzećaIGM OPEKAu Smederevskoj Palanci. Naručilac:IGM OPEKA A.D. Smed. Palanka.

Objekti izvedeni u 2003 godini

07. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije Lamele L6b, L6c i L5 na SPC RAKOVICA u Beogradu . Naručilac: ENJUB A.D.Beograd

08. Izvođenje odvodnjavanja sa platoa (Lamele L6b, L6c i L5) na objektu SPC RAKOVICA u Beogradu .Naručilac: ENJUB A.D.Beograd.

09. Izvođenje radova na instalacijama drenažne i kišne kanalizacije u preduzeću IGM OPEKAu Smederevskoj Palanci. Naručilac:IGM OPEKA A.D. Smed. Palanka.

Objekti izvedeni u 2004 godini

10. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na rekonstrukciji O.Š. MOMČILO ŽIVOJINOVIĆ u Mladenovcu. Naručilac: GTP TREŠNJABeograd.

11. Izvođenje pripremnih radova za izgradnju objekta TRGOVINSKO POSLOVNI OBJEKAT u bloku 70 objekat B na Novom Beogradu. Naručilac: ENJUB A.D.Beograd.

12. Izvođenje naknadnih radova instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu SPC RAKOVICA u Beogradu Lamela L5, ukupne površine: 3.813 m², broj stanova: 49 i broj lokala: 35.Naručilac: ENJUB A.D.Beograd.

13. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu TPS CENTAR NAMA u Smederevskoj Palanci, ukupne površine: 3.500 m², broj stanova: 18 i broj lokala: 24. Naručilac: IP-NEIMAR-CO D.O.O. Beograd (pogledaj galejeriju).

14. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu GERONTOLOŠKA USTANOVA u Mladenovcu. Naručilac: JUGOGRADNJA D.O.O.Zemun, Beograd.

Objekti izvedeni u 2005 godini

15. Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće grejne instalacije i grejnih tela proizvodnih objekataF i G preduzeća GOŠA ZAŠTITNA SOLKO U Smederevskoj Palanci. Naručilac: GOŠA ZAŠTITNA SOLKO D.O.O. Smed. Palanka.

16. Izvođenje radova na izradi i montaži vazdušnih kanala, nosača cevi, obujmica, penjalica, platformi, poklopaca za šahte, revizione otvore, hidrante ikolektore u proizvodnim halama preduzeća GOŠA ZAŠTITNA SOLKO U Smederevskoj Palanci. Naručilac: GOŠA ZAŠTITNA SOLKO D.O.O. Smed. Palanka.

17. Izvođenje radova na sanaciji dela toplovoda OPŠTE BOLNICESTEFAN VISOKIu Smederevskoj Palanci. Naručilac: OPŠTA BOLNICA STEFAN VISOKI Smed. Palanka.

18. Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na autobuskoj stanici u Smederevskoj Palanci.Naručilac:SP LASTA A.D. Beograd.

19. Izvođenje radova hidrantske mreže na objektu O.Š. MIHAJLO PETROVIĆ ALAS u Beogradu. Naručilac: Biro za inženjering INGRADMladenovac.

20. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE krilo A i krilo C u Beogradu. Naručilac:GTP TREŠNJA Beograd.