vodotermika-logo

Hidrotehničke instalacije i građevinsko-zanatski radovi

Reference - izvedeni objekti od 2006 - 2010


Objekti izvedeni u 2006 godini

21. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na mokrim čvorovima u O.Š. SVETI SAVA u Mladenovcu. Naručilac: Biro za inženjering INGRADMladenovac.

22. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambenom objektu u Beogradu u ul. Ohridska br. 5. Naručilac: MAJPERS D.O.O. Beograd.

23. Izvođenje radova na instalacijamavodovoda i kanalizacije na objektuDOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE krilo B u Beogradu. Naručilac: IZOLINVEST D.O.O.Beograd.

24. Izrada projekta izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije objekta DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE u Beogradu. Naručilac: DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE Beograd.

25. Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na adaptaciji prostorija Ro službe opšte bolnice STEFAN VISOKIu Smederevskoj Palanci. Naručilac: OPŠTA BOLNICA STEFAN VISOKI Smed. Palanka.

26. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu TPS CENTAR PARKING PROSTOR u Smederevskoj Palanci, ukupne površine: 7.800 m², broj stanova: 68 i broj lokala: 27. Naručilac: IP-NEIMAR-CO D.O.O. Beograd.

27. Izvođenje radova na instalacijama vazduha, vodovoda i kanalizacije na objektima STOMATOLOŠKOG FAKULTETA u Beogradu u ul. Rankeova i ul. Dr. Subotića. Naručilac: GTP TREŠNJABeograd.

28. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu VIŠEPORODIČNA STAMBENA ZGRADA u ul. Miloja Đaka blok 43 u Beogradu. Naručilac: GTP TREŠNJABeograd.

Objekti izvedeni u 2007 godini

29. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu firme DUXON u Beogradu, ukupne površine: 650 m². Naručilac: DUXON D.O.O. Beograd.

30. Izvođenje radova na intalacijama vodovoda i kanalizacije na izgradnji poslovnog objekta industrijske hale za preradu kamena u selu Topola preduzeća MARMOR HOTAVLJE D.O.O. Naručilac: DIKI-MIKI D.O.O. Mladenovac.

31. Izvođenje građevinskih radova na adaptacijiMotela STARI HRAST u Markovcu. Naručilac: UR STARI HRAST Markovac (pogledaj galeriju)

32. Izrada idejnog rešenja i glavnog projekta vodovoda i kanalizacije Administrativne zgrade u Banja Luciukupne neto korisne površine 2900m². Naručilac: MILOSAVLJEVIĆ I SARADNICI D.O.O. Smed. Palanka.

33. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu u ul. Zlatiborska br. 34 preduzeća VINET D.O.O. u Smederevskoj Palanci. Naručilac: VINET D.O.O. Smed. Palanka.

34. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji poslovnog prostora preduzeća KRUG D.O.O. u Beogradu. Naručilac: KRUG D.O.O. Beograd.

Objekti izvedeni u 2008 godini

35. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu KBC DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ u Beogradu, odeljenje psihijatrije i odeljenje ORL. Naručilac: GTP TREŠNJABeograd.

36. Izvođenje radova na doradi i reparaciji sistema za ventilaciju u hali bravarnice i hali montaže preduzeća GOŠA ZAŠTITNA SOLKO U Smederevskoj Palanci. Naručilac: GOŠA ZAŠTITNA SOLKO D.O.O. Smed. Palanka.

37. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji kuće za odmor na Kopaoniku, ukupne površine: 450 m². Investitor: Negovan Antić iz Beograda.

38. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambenom objektuBlok 2.14, parcela 3, lamele 4,5,6 i 7 i parcela 4, lamele 8,9 i 10 u naselju Kamendinu Zemun Polju, Ukupan broj stanova: 63. Naručilac: GP GRADITELJ-BEOGRAD A.D. Beograd (pogledaj galeriju).

38a. Izgradnja hale P=240m2 za potrebe preduzeća, komplet građevinsko zanatski radovi.

Objekti izvedeni u 2009 godini

39. Izvođenje građevinskih radova za kanale spoljnog razvoda toplovoda i spoljnjem uređenju terena na stambenom objektuBlok 2.14, parcela 3, lamele 4,5,6 i 7 i parcela 4, lamele 8,9 i 10 u naselju Kamendinu Zemun Polju. Naručilac: GP GRADITELJ-BEOGRAD A.D. Beograd (pogledaj galeriju).

40. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacijena stambeno-poslovnom objektu u ul. Borisavljevićeva br. 37 u Beogradu, broj stanova: 11. Naručilac: CASA INŽENJERING D.O.O.Beograd.

41. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacijena objektu O.Š. u naselju Kaluđerica u Beogradu, ukupne površine: 5.600 m². Naručilac: GP GRADITELJ-BEOGRAD A.D. Beograd.

42. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacijena rekonstrukciji mokrih čvorova na zgradi starog Generalštaba objekat1u ul. Kneza Miloša br.33 u Beogradu.Naručilac: GTP TREŠNJABeograd.

43. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji kanalizacije na pijaci Zemun u Beogradu. Naručilac: JKP GRADSKE PIJACE Beograd.

44. Izrada bravarskih radova na ojačanju krovne konstrukcije na poslovnom objektu preduzećaPODRUM RADOVANOVIĆ u Krnjevu.Naručilac: PODRUM RADOVANOVIĆ, Krnjevo.

Objekti izvedeni u 2010 godini

45. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na pijaci BLOK 44 na Novom Beogradu. Naručilac: JKP GRADSKE PIJACE Beograd.

46. Izvođenje radova na izradi vodovodne mreže na pijaci Banovo brdo u Beogradu. Naručilac: VITON D.O.O. Beograd.

47. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije za stambeno-poslovne objekte B2.3 i B2.1-2 zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, ukupne površine: 20.054 m². Naručilac: GPZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD A.D. Beograd (pogledaj galeriju).

48. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambenom objektu B1.3 na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, ukupne površine: 4.000 m², broj stanova: 46. Naručilac: GP GRADITELJ-BEOGRAD A.D. Beograd (pogledaj galeriju).

49. Izrada gipsersko-molerskih radova na objektima: Upravna zgrada i magacinski prostor preduzeća CMANA PROMET u Krnjevu. Naručilac: CMANA PROMET, Krnjevo.