vodotermika-logo

Hidrotehničke instalacije i građevinsko-zanatski radovi

Reference - izvedeni objekti od 2017 - 2023


Objekti izvedeni u 2018. godini


136. Izvođenje hidrotehničkih radova na objektu "STOP SHOP" u Požarevcu. Naručilac: "Mladenović Gradnja" d.o.o., Beograd.

137. Izvođenje građevinskih i hidrotehničkih radova na izgradnji stambenog objekta kp. br. 3446 KO u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Senka Minić, Grčac, Smederevska Palanka.

138. Izvođenje hidrotehničkih radova na objektu "Objekat br. 1" u Zrenjaninu. Naručilac: "Mladenović Gradnja" d.o.o., Beograd.

139. Izvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu "KP 3672/3 KO" u g.o. Palilula, Beograd. Naručilac: GP "Zlatibor-Gradnja" A.D., Beograd.

140. Izvođenje građevinskih radova na sanaciji krova i unutrašnjosti objekta Vrtić "Kolibri" u Goloboku, Smederevska Palanka. Naručilac: PU "Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka.

141. Izvođenje građevinskih radova na sanaciji AB platoa i svetlarnika objekta OŠ "Heroj Radmila Šišković" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: OŠ "Heroj Radmila Šišković", Smederevska Palanka.

142. Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na proizvodnom pogonu objekta "Soko Štark - Palanački Kiseljak" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: "Soko Štark" d.o.o. ogranak "Palanački Kiseljak", Smederevska Palanka.

143. Izvođenje hidrotehničkih radova na objektu Logistički centar "Transportšped" u Ugrinovcima. Naručilac: "Mladenović Gradnja" d.o.o., Beograd.

144. Izvođenje radova na adaptaciji objekta Biblioteka "Milutin Srećković" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Biblioteka "Milutin Srećković", Smederevska Palanka.

145. Izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih hidrotehničkih instalacija i sistema krovne odvodnje na objektu kp. 6037/26 K.O. u Novoj Pazovi. Naručilac: "Termoinženjering" d.o.o., Savski Venac, Beograd.

146. Izvođenje radova na zameni stolarije i sanitarija objekta Vrtić "Bubamara" u Azanji. Naručilac: PU "Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka.

147. Izvođenje radova na obezbeđivanju cigurnosti okoline oko urušeneog objekta "Delovođine zgrade" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Opštinska uprava opštine Smederevska Palanka, Smederevska Palanka.

Objekti izvedeni u 2019. godini

148. Izvođenje radova na instalaciji vodovoda i kanalizacije objekta Osnovna škola "Milan Ilić Čiča" u Aranđelovcu. Naručilac "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

149. Izvođenje fasaderskih radova na stambeno-poslovnom objektu kp. br. 3446 KO u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Senka Minić, Grčac, Smederevska Palanka.

150. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata Farma za piliće "Bajan": Hala br. 1 dim. 16x64m, Hala br. 2 dim. 14x64m i Hladnjača dim.14,80x40,10m u Mihajlovcu. Naručilac: "Bajan" d.o.o., Mihajlovac.

151. Izvođenje hidrotehničkih radova na izmeštanju vodovoda, fekalne kanalizacije i nove kišne kanalizacije na objektu Klinički Centar Srbije u Beogradu. Naručilac: "LUK Trans" d.o.o., Beograd.

152. Izvođenje radova na energetskoj sanaciji i adaptaciji Osnovne škole "Močilo Nastasijević" u Gorenjem Milanovcu. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd. 

153. Izvođenje radova na montaži sistema krovne odvodnje pod pritiskom "Valsir Rain Plus" na objektu "Meridijan Šped" d.o.o. u Krnješevcima. Naručilac: "Letač" d.o.o., Inđija.

154. Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na sanaciji krova proizvodnog pogona objekta "Soko Štark - Palanački Kiseljak" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: "Soko Štark" d.o.o. ogranak "Palanački Kiseljak", Smederevska Palanka.

155. Izvođenje krovopokrivačkih radovana rekonstrukciji poslovnog prostora u stambeno-poslovnom objektu kp. br. 5090 KO u Smederevskoj Palanci. Naručilac: "Industrija mesa Plana" d.o.o., Velika Plana.

156. Izvođenje radova na izgradnji i brendiranju jedinstvenog upravnog mesta u objektu Opštinske uprave u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Opštinska Uprava Opštine Smederevska Palanka, Smederevka Palanka.

157. Izvođenje radova vodovoda i kanalizacije na objektu Vinarija "Despotika" u Vlaškom Dolu. Naručilac Vinarija "Despotika" d.o.o., Vlaški Do.

Objekti izvedeni u 2020. godini

158. Izvođenje radova na izgradnji objekta kompresorske stanice za potrebe Magistralnog gasovoda (interkonektora) od granice Bugarska do granice Mađarska - "Turski tok". Naručilac: "Dankom Inženjering" d.o.o., Smederevska Palanka

159. Izvođenje radova vodovoda i kanalizacije na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Osnovna škola "Sestre Pavlović" u Belanovici. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

160. Izvođenje radova vodovoda i kanalizacije na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Zdravstveni centar "Aranđelovac" u Aranđelovcu. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

161. Izvođenje radova na izgradnji objekta Portirnica sa nadstrešnicom u sklopu kompresorske stanice za potrebe Magistralnog gasovoda (interkonektora) od granice Bugarska do granice Mađarska - "Turski tok". Naručilac: "DM Invest" d.o.o., Smederevska Palanka

162. Izvođenje suvomontažnih radova na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji starog objekta Osnovne škole "Sestre Pavlović" u Belanovici. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

163. Izvođenje pripremnih građevinskih radova za dečije igralište na kp. br. 4947 KO u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Opština Smederevska Palanka, Smederevska Palanka.

164. Izvođenje termotehničkih radova na objektima iz fonda investitora u Beogradu. Naručilac: Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o., Beograd.

165. Izvođenje radova na sanaciji oštećenja dela krova objekta fabrike "Atlantic Grand" u Beogradu. Naručilac: "Atlantic Grand" d.o.o., Novi Beograd, Beograd.

166. Izvođenje suvomontažnih radova na objektu Zdravstvena stanica u Borči, Beograd. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

167. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izradi platformi u proizvodnom pogonu objekta fabrike "Atlantic Štark". Naručilac: "Atlantic Štark" d.o.o., Beograd.

168. Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na sanaciji krova proizvodnog pogona "Atlantic Štark - Palanački Kiseljak" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: "Atlantic Štark" d.o.o. ogranak "Palanački Kiseljak", Smederevska Palanka.

169. Izvođenje radova na objektu temelja za ravetu, video nadzor, opremu i AB radova na ogradi čistačkog mesta za Kompresorsku stanicu gasovoda "Turski tok" od granice Bugarska do granice Mađarska. Naručilac: "DM Invest" d.o.o., Smederevska Palanka.

170. Izvođenje suvomontažnih radova na objektu Opšta bolnica u Aranđelovcu. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

171. Izvođenje radova na zameni stolarije u objektu Vrtić "Tašmajdan" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: PU "Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka.

172. Izvođenje radova na izgradnji objekta "PLOT 15 - Aria and Terra" u Beogradu. Naručilac: "Gradina" d.o.o., Beograd.

173. Izvođenje na izgradnji objekta kompresorske stanice za potrebe magistralnog gasovoda (interkonektora) od granice Bugarske, do granice Mađarske - "Turski Tok". Naručilac: "DM Invest" d.o.o., Smederevska Palanka.

Objekti izvedeni u 2021. godini

174. Izvođenje instalaterskih radova (klimatizacije, vik-a, radijatorskog grejanja,..) na objektima naručioca. Naručilac: Slobodan Milić Preduzetnik "SM Term", Beograd.

175. Izvođenje građevinskih AB radova na izradi elektro šahti, šahti instalacija i šahti instrumentacija bez poklopca, kao i betonske kablovske kanale između šahti, a u sklopu projekta izgradnje magistralnog gasovoda "Turski Tok" od granice Bugarske, do granice Mađarske, deonica 5 u Žabarima. Naručilac: "DM Invest" d.o.o., Smederevska Palanka.

176. Izvođenje građevinskih radova na sanaciji, adaptaciji i izradi krova na objektu u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Dobrica Prokić, Grčac, Smederevska Palanka.

177. Izvođenje molerskih i farbarskih radova na objektu Niskoregalno skladište "Siemens" u Kragujevcu. Naručilac: "Global Star" d.o.o., Beograd.

178. Izvođenje hidrotehničkih instalacija na objektu DU Poljoprivredne škole "Sonja Marinković" u Požarevcu. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

179. Izvođenje hidrotehničkih instalacija na objektu SD PKB "Beograd" u Beogradu. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

180. Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji prostorija u vlasništvu naručioca u Smederevskoj Palanci. Naručilac "Goša Montaža" a.d., Beograd.

181. Izvođenje radova na zameni stolarije na objektu Vrtić Petar Pan u Azanji. Naručilac: PU "Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka.

182. Izvođenje radova nasanaciji krova na objektu zgrada ambulante Doma zdravlja Smederevska Palanka u Bačincu. Naručilac: Dom zdravlja Smederevska Palanka, Smederevska Palanka.

183. Izvođenje radova na dovršetku radova na objektu KUD "Goša" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Opština Smederevska Palanka, Smederevska Palanka.

184. Izvođenje radova na dovršetku radova na sanaciji zida od tribina u dvorištu objekta Gimnazija "Sveta Đorđević" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: Opštinska uprava opštine Smederevska Palanka, Smederevska Palanka.

185. Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Osnovne škole "Nikola Tesla" u Goloboku. Naručilac: Osnovna škola "Nikola Tesla", Golobok, Smederevska Palanka.

186. Izvođenje građevinskih radova na dogradnji i nadgradnji objekta za preradu konfekcijskog mesa u Grčcu. Naručilac: "Dosa" sztr, Grčac, Smederevska Palanka.

187. Izvođenje zemljanih radova na izradi vodovodnih priklučaka vodovodne linije Palanka-Pridvorice. Naručilac: JKP "Vodovod", Smederevska Palanka.

188. Izvođenje radova na sanaciji krova na objektu Vrtić "Sunce" u Kusatku. Naručilac: PU "Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka.

Objekti izvedeni u 2022. godini

189. Izvođenje građevinskih radova (prve faze izgradnje) na rušenju starog konaka, izradi potpornog zida, temelja, podne ploče, zidanja prizemlja i izradi ploče iznad prizemlja na objektu novogmanastirskog konaka manastira Pinosava u Kusatku.

190. Izvođenje radova na izradi  vodovodne i kanalizacione instalacije na objektu Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu. Naručilac: "Jugogradnja" d.o.o., Beograd.

191. Izvođenje zemljanih radova na izradi (fekalne) kanalizacione linije u dužini od 400m u ul. Mukerova u Smederevskoj Palanci. Naručilac: JKP "Vodovod", Smederevska Palanka.

192. Izvođenje zemljanih i montažnih radova vodovodne linije na Cekić Brdu u Smederevskoj Palanci. Naručilac: JKP "Vodovod", Smederevska Palanka.

193. Izvođenje radova na zameni stolarije na objektu Vrtić "Petar Pan" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: PU "Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka.

194. Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji letnjikovca osnovne škole "Vuk Karadžić" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: OŠ "Vuk Karadžić", Smederevska Palanka.