vodotermika-logo

Hidrotehničke instalacije i građevinsko-zanatski radovi

OPREMA - KADAR - SARADNICI


Firma poseduje svu neophodnu specijalizovanu, najsavremeniju opremu za brzu, kvalitetnu i efikasnu izradu spoljnih i unutrasnjih hidrotehnickih instalacija, stručan kadar, kao i kvalitetne saradnike za izradu projektno-tehnicke dokumentacije i svih gradjevinsko zanatskih radova.