vodotermika-logo

Postavljanje hidrotehničkih i termotehničkih instalacija

Reference - izvedeni objekti od 2006 - 2010


Objekti izvedeni u 2006 godini

21. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na mokrim čvorovima u O.Š. "SVETI SAVA" u Mladenovcu. Naručilac: Biro za inženjering "INGRAD" Mladenovac.
22. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambenom objektu u Beogradu u ul. Ohridska br. 5. Naručilac: "MAJPERS" D.O.O. Beograd.
23. Izvođenje radova na instalacijamavodovoda i kanalizacije na objektu "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " krilo B u Beogradu. Naručilac: "IZOLINVEST" D.O.O. Beograd.
24. Izrada projekta izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije objekta "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " u Beogradu. Naručilac: "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " Beograd.
25. Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na adaptaciji prostorija Ro službe opšte bolnice "STEFAN VISOKI" u Smederevskoj Palanci. Naručilac: OPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI" Smed. Palanka.
26. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu TPS CENTAR "PARKING PROSTOR" u Smederevskoj Palanci, ukupne površine: 7.800 m², broj stanova: 68 i broj lokala: 27. Naručilac: "IP-NEIMAR-CO" D.O.O. Beograd.
27. Izvođenje radova na instalacijama vazduha, vodovoda i kanalizacije na objektima STOMATOLOŠKOG FAKULTETA u Beogradu u ul. Rankeova i ul. Dr. Subotića. Naručilac: GTP "TREŠNJA" Beograd.
28. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu VIŠEPORODIČNA STAMBENA ZGRADA u ul. Miloja Đaka blok 43 u Beogradu. Naručilac: GTP "TREŠNJA" Beograd.

Objekti izvedeni u 2007 godini

29. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu firme "DUXON" u Beogradu, ukupne površine: 650 m². Naručilac: "DUXON" D.O.O. Beograd. 
30. Izvođenje radova na intalacijama vodovoda i kanalizacije na izgradnji poslovnog objekta industrijske hale za preradu kamena u selu Topola preduzeća "MARMOR HOTAVLJE" D.O.O. Naručilac: "DIKI-MIKI" D.O.O. Mladenovac.
31. Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji Motela "STARI HRAST" u Markovcu. Naručilac: UR "STARI HRAST" Markovac (pogledaj galeriju)
32. Izrada idejnog rešenja i glavnog projekta vodovoda i kanalizacije Administrativne zgrade u Banja Luci ukupne neto korisne površine 2900m². Naručilac: "MILOSAVLJEVIĆ I SARADNICI" D.O.O. Smed. Palanka.
33. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu u ul. Zlatiborska br. 34 preduzeća "VINET" D.O.O. u Smederevskoj Palanci. Naručilac: "VINET" D.O.O. Smed. Palanka.
34. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji poslovnog prostora preduzeća "KRUG" D.O.O. u Beogradu. Naručilac: "KRUG" D.O.O. Beograd.

Objekti izvedeni u 2008 godini

35. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu KBC "DR. DRAGIŠA MIŠOVIĆ" u Beogradu, odeljenje psihijatrije i odeljenje ORL. Naručilac: GTP "TREŠNJA" Beograd.
36. Izvođenje radova na doradi i reparaciji sistema za ventilaciju u hali bravarnice i hali montaže preduzeća "GOŠA ZAŠTITNA SOLKO" U Smederevskoj Palanci. Naručilac: "GOŠA ZAŠTITNA SOLKO" D.O.O. Smed. Palanka.
37. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji kuće za odmor na Kopaoniku, ukupne površine: 450 m². Investitor: Negovan Antić iz Beograda. 
38. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambenom objektu Blok 2.14, parcela 3, lamele 4,5,6 i 7 i parcela 4, lamele 8,9 i 10 u naselju Kamendin u Zemun Polju, Ukupan broj stanova: 63. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).
38a. Izgradnja hale P=240m2 za potrebe preduzeća, komplet građevinsko zanatski radovi. 

Objekti izvedeni u 2009 godini

39. Izvođenje građevinskih radova za kanale spoljnog razvoda toplovoda i spoljnjem uređenju terena na stambenom objektu Blok 2.14, parcela 3, lamele 4,5,6 i 7 i parcela 4, lamele 8,9 i 10 u naselju Kamendin u Zemun Polju. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).
40. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambeno-poslovnom objektu u ul. Borisavljevićeva br. 37 u Beogradu, broj stanova: 11. Naručilac: "CASA INŽENJERING" D.O.O. Beograd.
41. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu O.Š. u naselju Kaluđerica u Beogradu, ukupne površine: 5.600 m². Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd.
42. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na rekonstrukciji mokrih čvorova na zgradi starog Generalštaba "objekat 1" u ul. Kneza Miloša br.33 u Beogradu. Naručilac: GTP "TREŠNJA" Beograd.
43. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji kanalizacije na pijaci Zemun u Beogradu. Naručilac: JKP "GRADSKE PIJACE" Beograd.
44. Izrada bravarskih radova na ojačanju krovne konstrukcije na poslovnom objektu preduzeća "PODRUM RADOVANOVIĆ" u Krnjevu. Naručilac: " PODRUM RADOVANOVIĆ", Krnjevo.

Objekti izvedeni u 2010 godini

45. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na pijaci "BLOK 44" na Novom Beogradu. Naručilac: JKP "GRADSKE PIJACE" Beograd.
46. Izvođenje radova na izradi vodovodne mreže na pijaci Banovo brdo u Beogradu. Naručilac: "VITON" D.O.O. Beograd.
47. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  za stambeno-poslovne objekte B2.3 i B2.1-2 zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, ukupne površine: 20.054 m². Naručilac: GP"ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).
48. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  na stambenom objektu B1.3 na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, ukupne površine: 4.000 m², broj stanova: 46. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).
49. Izrada gipsersko-molerskih radova na objektima:  Upravna zgrada i magacinski prostor preduzeća  "CMANA PROMET" u Krnjevu. Naručilac: "CMANA PROMET", Krnjevo.